-----

---• Startsidan

---• Presentation -
-----Eva Grönwall

---• Aquasound -
-----Musikbädden för
-----djupavslappning

---• Upplevelse & effekt
---• Förebyggande &
-----rehabiliterande
---• Forskning
---• Beställning &
-----kontakt

Forskning om musikens läkande kraft

Kunskap om att använda sig av musik och toner i läkande syfte har funnits sedan urminnes tider. Modern forskning håller på att vidareutveckla kunskapen och behandlingsmetoder av olika slag, där man använder sig av ljudet, tonerna t ex via musikinstrument, rösten eller stämgafflar, ser dagens ljus. Bland annat har den ljudforskning som öronläkaren Alfred Tomatis utfört givit stort genomslag världen över.

Det unika med musikbädden AquaSound är att musikvibrationerna från bashögtalarna går via vattenmadrassen in i kroppen, vilken till stor del också består av vatten. Därmed blir resonansen i kroppen extra kraftfull.

Intressant forskning i detta sammanhang är då den japanske forskaren Masaru Emotos arbete med att studera vattnets hälsa och egenskaper med hjälp av en speciell teknik. Han fotograferar vattenkristallerna som bildas då vattnet befinner sig på ett visst gradtal i fruset tillstånd. Vatten som exponerats för goda vibrationer, t ex klassisk musik bildar mycket vackra kristaller. Vanligt kranvatten och vatten som är mer eller mindre förorenat saknar däremot förmågan över huvud taget att bilda kristaller. För att vara hälsosamt och läkande behöver vårt vatten vara i den konditionen att det kan skapa kristaller, menar Emoto.

Jag rekommenderar varmt Emotos böcker, som Vattnets Sanna Kraft och Vattnets dolda Budskap, båda utgivna på Damms Förlag. Messages from Water I, II och III innehåller underbart vackra bilder på vatten som exponerats för goda vibrationer. Du finner här också bilder från förorenat vatten och från vatten som utsatts för dåliga vibrationer.

Såväl Bach´s Air som Kanon i D-dur av Pachelbel ingår i det musikprogram jag erbjuder på AquaSound. Bilderna här visar de vackra kristaller som skapats i vattnet när det exponeras för dessa musikstycken. Kanske kan denna forskning till en del och på sitt speciella sätt förklara de goda känslor man erhåller efter en stunds avslappning på musikbädden. Är det kanske så att upplevelsen att ha blivit ”duschad” invärtes beror på att man faktiskt fått sitt vatten renat i kroppen med hjälp av musikens goda vibrationer. Vi vet att stillastående vatten blir sjukt vatten, medan vatten i rörelse håller sig friskt och rent.


Air on a G-String               Kanon in D-dur

Musikavslappning med smärtpatienter
Smärtpatienter är oftast mycket spända såväl psykiskt som muskulärt. Försök med traditionella avslappningsmetoder ger ofta föga framgång. Under min tid på Smärt-mottagningen i Västerås genomförde jag följande studie:

6 smärtpatienter exponerades för musikbädden för djupavslappning 2 – 3 ggr/v, ca 20-25 min varje gång, i samband med att dom påbörjade samtalsterapi.
Vid starten låg samtliga på en hög stressnivå. Muskulärt var dom mycket spända och upplevde stora svårigheter att slappna av.

Resultat: Efter 10- 15 sessioner
• uppnådde samtliga patienter djupavslappning
• förmådde samtliga föra över avslappningseffekten till ett kassettband att användas hemma
• kunde några patienter försätta sig i avslappnat tillstånd bara genom att tänka musiken.
• kunde man nu börja njuta av kroppen som man upplevt som en plåga tidigare.
• började flera patienter gå på klassiska konserter och köpa CD-skivor med klassisk musik. Överhuvudtaget ökade deras musikintresse.

För mer utförlig information om AquaSound kan jag rekommendera min bok Helande toner - om tonernas läkande kraft som utkom 2010 på Solrosens förlag. www.helandetoner.se I denna presenterar jag också en annan ljudbehandlingsmetod där redskapet är, förutom den egna rösten, stämgafflar.

 

Ytterligare litteraturtips:
Campbell, Don: Mozarteffekten, Richters, 1998.
Goldman, Jonathan: Healing Sounds, Element, 1992.
Myskja, Audun: Den musiske medisin, Gröndahl
Tomatis, Alfred: The Conscious Ear, Station Hill Press,1991© 2014 Eva Grönwall    Beställning & Kontakt