-----

---• Startsidan

---• Presentation -
-----Eva Grönwall

---• Aquasound -
-----Musikbädden för
-----djupavslappning

---• Upplevelse & effekt
---• Förebyggande &
-----rehabiliterande
---• Forskning
---• Beställning &
-----kontakt

Upplevelsen och effekten av AquaSound

AquaSound är ett unikt redskap för att få människor av alla kategorier att slappna av. Den kan användas som enskild behandlingsmetod såväl som i kombination med andra metoder för att förstärka effekten av dessa.

Själv har jag använt mig av denna form av musikavslappning i kombination med samtals- och ljudterapi i mer än 15 år. Ca 15 minuter avslappning före samtalet gör att klienten blir avstressad och därmed i bättre kontakt med sig själv än när hon kom.

Genom AquaSound - musikbädden för djupavslappning - kan man:

• Uppnå djup kroppslig avslappning
• Minska muskelspänningar
• Förlösa stress i kroppen
• Uppnå balans mellan kropp och själ

• Öka kroppsmedvetenheten
• Reducera oro och ångest
• Underlätta insomning
• Uppnå djup själslig vila
• Få starka musikupplevelser

Musikupplevelsen på bädden är annorlunda än den man får av vanligt lyssnande i rummet beroende på att basen dominerar över melodin. Man hör och känner musiken i hela kroppen.

Metoden passar personer med vitt skilda behov, från de som enbart söker en skön musikupplevelse till de som befinner sig i starkt uppstressat tillstånd och är oförmögna att själva bromsa tempot. Vid flera tillfällen har noterats ovanligt snabb läkning efter operation.

Några röster från personer som upplevt AquaSound
• ”Det var som att komma hem”
• ”En sensation, alla borde få ta del av detta”
• ”Det är som att vara i en oas av lugn och stillhet”
• ”Ljuvligt, det kanske var så här det kändes i mammas mage”
• ”Veckans höjdpunkt”
• ”Musikbädden har lärt mig att lyssna på kroppen och känna när jag behöver ta det lugnt”
• ”Det var himmelskt”


© 2014 Eva Grönwall    Beställning & Kontakt