-----

---• Startsidan

---• Presentation -
-----Eva Grönwall

---• Aquasound -
-----Musikbädden för
-----djupavslappning

---• Upplevelse & effekt
---• Förebyggande &
-----rehabiliterande
---• Forskning
---• Beställning &
-----Kontakt

Beställning & Kontakt

För vidare
• Information
• Studiebesök
• Beställning av AquaSound

Samt för inbokning av
• Föreläsningar
• Samtalsterapi i kombination med musik - och ljudterapi

Kontakta
Ord & Ton, Eva Grönwall
Bruksgatan 11 B,
726 31 Skultuna
Tel +46 705 33 81 03,
E-post: Eva.Gronwall@post.utfors.se

 © 2014 Eva Grönwall    Beställning & Kontakt