-----

---• Startsidan

---• Presentation -
-----Eva Grönwall

---• Aquasound -
-----Musikbädden för
-----djupavslappning

---• Upplevelse & effekt
---• Förebyggande &
-----rehabiliterande
---• Forskning
---• Beställning &
-----Kontakt

Presentation - Eva Grönwall

• Legitimerad psykolog och psykoterapeut med eget företag i Västerås, Ord & Ton.
• Mångåriga arbetserfarenheter från yrkesmässig rehabilitering och från Smärtmottagningen i Västerås
• Stort intresse för sambandet kropp och själ
• Stort intresse för musikens och tonernas läkande kraft
• 4-årig utbildning i kroppspsykoterapi (A Lowens Bioenergetics)
• Utbildningar i komplementära kroppsterapier som akupressur och polaritetsterapi
• Erfarenhet av A Tomatis musikterapimetod
• Studier i musikterapi för J Goldman, USA
• Föreläser bl a på temat Kropp och Själ samt om hur man kan använda tonerna, musiken, rösten i psykoterapiprocessen
• Kombinerar samtalsterapi med musik- och ljudterapi

Från en amerikansk förebild har jag utvecklat och låter nu tillverka för försäljning AquaSound – musikbädden för djupavslappning - en unik metod med syfte att stimulera de läkande krafterna i kropp och själ.© 2014 Eva Grönwall    Beställning & Kontakt